திருக்கோயில் அமைவிடம் :

திருக்கோயில் சென்னை நகரின் மத்தியப்பகுதியில் அனைத்து பக்கத்திற்கும் பேருந்து வசதியுடன் அமைந்துள்ளது.


அருகில் உள்ள இரயில் நிலையம் :

சென்னை மத்திய இரயில் நிலையம் எக்மோர்.


விமான நிலையம் :

சென்னை

© பதிப்புரிமை 2017. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. அருள்மிகு வடபழனி ஆண்டவர் திருக்கோயில், சென்னை.